กรณีครูสาวลำพูนถูกลงลิ้นจนถึงแก่ความตาย แฟนบอกว่า ขณะจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายได้เล้าโลมใช้ลิ้นที่อวัยวะเพศของผู้ตาย ผู้ตายเกิดมีอาการชักเกร็งและตาเหลือก จากนั้นหยุดแน่นิ่งหมดสติไป ….
พิเคราะห์แล้ว ไม่ใช่ประมาทตาย 291 แต่เป็นเจตนาเล็งเห็นผล ตาม ม.59~288 เพราะผู้ตายหายใจแรงและยังบอกผู้กระทำว่าใจจะขาดแล้วนั้น ผู้กระทำก็ไม่หยุดเลีย ยังก้มหน้าก้มตาเลียต่อไป ผู้กระทำย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า ผู้ตายจะตายได้ ผู้กระทำไม่ยับยั้ง กลับใจแก้ไข จึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ตาม 78 ให้ลงโทษสถานหนัก
ล่าสุดศาลเห็นว่าไม่เป็นความผิด. เพราะผู้ตายสมัครใจเข้าเสี่ยงภัย. อีกทั้งจำเลยให้การว่าขณะใช้ลิ้นนั้น ผู้ตายได้ใช้มือกดหัวจำเลยไว้ พร้อมสั่งว่าอย่าหยุดๆ. ก่อนที่ผู้ตายจะขาดใจตาย แสดงว่าผู้ตายสมัครใจเสี่ยงต่อภัยที่จะมาถึง. ศาลยก!

 

Facebook Comments